2020 WCC Merck Research Symposium

Written by Despina Strong 2020 Merck Research Symposium Award Winners: Meghan Baker (Scripps), Yujing Zhou (MIT), Qiao Lin (NYU), McKenna Goetz (U of Chicago), Shuwen Yue (Princeton), Rebeca Rodriguez (U […]